Werknemers verdienen fatsoenlijke huisvesting

Met het Flex Logies Gebouw is voor Roel van Heugten, directeur van Metaal Flex Nederland, een lang gekoesterde wens werkelijkheid geworden. ‘Ik ben erg blij dat dit complex er eindelijk staat. Mede dankzij de gemeente en de woningstichting die hun nek hebben uitgestoken,’ zegt Van Heugten.
Volgens hem is goede huisvesting belangrijk vanuit zowel menselijk als zakelijk oogpunt. ‘Werknemers horen niet in een caravan of een boerenschuur. Maar bovendien zijn goede leefomstandigheden nodig om tot behoorlijke arbeidsprestaties te komen. Dat geldt voor iedereen. Omdat wij daarin investeren, bouwen we aan langdurige relaties met onze werknemers. Sommige arbeidskrachten werken al tien of twaalf jaar, met onderbrekingen, voor ons. Ze weten dat ze het hier goed hebben.’

Inleners mede verantwoordelijk
Ook met de opdrachtgevers of inleners heeft Metaal Flex Nederland langdurige relaties. ‘Onze mensen leveren goed werk, dat weten de

opdrachtgevers. We hebben daarin inmiddels een naam te verliezen,’ zegt Van Heugten. In de optiek van Metaal Flex Nederland zijn de opdrachtgevers of inleners medeverantwoordelijk voor goede woonomstandigheden van de mensen die via Metaal Flex Nederland komen werken. De detacheerder berekent een deel van deze kosten door. ‘Onze ervaring is dat opdrachtgevers iets over hebben voor kwaliteit.’

Van Heugten is ervan overtuigd dat het Flex Logies Gebouw in Eersel elders navolging zal krijgen. ‘Er is al langer druk vanuit de landelijke overheid om voor betere huisvesting voor arbeidsmigranten te zorgen. De minister legt de verantwoordelijkheid neer bij woningcorporaties, gemeenten en werkgevers. Wij zijn de eerste die deze handschoen hebben opgepakt met een nieuwbouwproject.’Het is een modern, degelijk complex

Voor Woningstichting de Zaligheden (WSZ) is het de eerste keer dat er gebouwd is voor de specifieke doelgroep van tijdelijke werknemers uit het buitenland. Directeur-bestuurder Gerrit van der Weijst over het eindresultaat: 'Het is een modern, degelijk complex.'

Arbeidsmigranten nodig
Voor de woningstichting vormen inwoners van de regio normaal gesproken de doelgroep. 'Maar aangezien er structureel tijdelijke arbeidskrachten uit het buitenland nodig zijn om hier de economie draaiende te houden, is het onze verantwoordelijkheid om ook voor hen fatsoenlijke huisvesting te verzorgen.' Het Flex Logies Gebouw

kan, door de samenwerking met Metaal Flex Nederland en de gemeente, gebouwd worden zonder de wachtlijsten voor reguliere woningzoekenden concurrentie aan te doen.

WSZ blijft eindverantwoordelijk
Als eigenaar van de gebouwen blijft WSZ te allen tijde eindverantwoordelijk voor de gang van zaken. 'Wij hebben daarbij alle vertrouwen in Metaal Flex Nederland als huurder en beheerder. Ook op andere plekken in de Kempen heeft dit bedrijf laten zien dat het belangrijk is om mensen te huisvesten op een manier die netjes en prettig voor iedereen is.'Tijdelijke werknemers horen bij Eersel

Wethouder Roeland van Hooff is 'hartstikke trots' dat het Flex Logies Gebouw in Eersel staat. Het werd de hoogste tijd voor een dergelijk initiatief, vindt hij. 'Over huisvesting van arbeidsmigranten wordt al jarenlang gesproken, in het hele land. Wij hebben nu concrete stappen gezet.'
Voor hem is het vanzelfsprekend dat de gemeente Eersel verantwoordelijkheid neemt: 'Wij hebben structureel te maken met tijdelijke werknemers uit het buitenland in de metaal- en andere industrie in Eersel en omgeving. Deze mensen, meestal uit Polen, horen er inmiddels gewoon bij. Al wisselen ze individueel, als verschijnsel is het een constante

factor geworden in onze gemeenschap. Ze horen bij Eersel.'

Malafide praktijken aanpakken
Nette huisvesting moet vanzelfsprekend zijn, zegt Van Hooff. 'Metaal Flex Nederland laat zien dat het kan, wij werken daar graag aan mee. Want dit voorbeeld kunnen wij lieden onder de neus wrijven die beweren dat het niet haalbaar is om voor fatsoenlijke huisvesting te zorgen. Zo wordt het voor ons gemakkelijker om malafide praktijken aan te pakken als die zich voordoen.'