Veelgestelde vragen

Wat is Metaal Flex Nederland?

Metaal Flex Nederland fungeert al een kleine vijftien jaar als schakel tussen werknemers uit Midden- en Oost-Europa en bedrijven in Nederland die flexibel inzetbare, meestal laaggeschoolde arbeidskrachten nodig hebben. Metaal Flex Nederland heeft eigen bureaus in Polen waar de werving en selectie van gegadigden plaatsvindt. Vervolgens neemt Metaal Flex Nederland de mensen in dienst. Op deze manier heeft het bedrijf voortdurend gemiddeld 500 mensen onder contract. Vervolgens worden de arbeidskrachten uitgeleend aan bedrijven in de metaalsector, groenvoorziening, schoonmaak, recycling en logistiek.

Hoelang blijven de medewerkers van Metaal Flex Nederland in Nederland?

Metaal Flex Nederland kent verschillende categorieën werknemers: seizoensarbeiders, mensen die drie tot zes maanden komen werken, mensen die constant hier werken maar in het land van herkomst blijven wonen, en een kleine groep die zich permanent hier gevestigd heeft. Door alle groepen heen is de gemiddelde verblijfsduur negen maanden tot een jaar. Maar er zijn medewerkers die structureel terugkomen, tot wel tien of twaalf jaar.

Hoe kan Metaal Flex Nederland al vijftien jaar actief zijn terwijl de grenzen nog niet zo lang open zijn voor arbeidsmigratie?

Metaal Flex Nederland is bijna vijftien jaar actief als detacheerder van arbeidskrachten uit midden- en oost-Europa. Al voordat de grenzen in Europa open gingen voor arbeidsmigratie, wierf directeur Roel van Heugten arbeidskrachten in Polen. Omdat deze mensen ook een Duits paspoort hadden, mochten ze in Nederland komen werken. Toen de grenzen opengingen had Metaal Flex Nederland al een netwerk; sindsdien heeft het een naam opgebouwd bij arbeidsmigranten en opdrachtgevers.

Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in de Kempen?

Precieze cijfers ontbreken, maar uit verschillende bronnen* kan worden afgeleid dat in de vijf Kempengemeenten (Bladel, Eersel, Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden) een kleine tweeduizend mensen uit Midden- en Oost-Europa verblijven om hier te werken. De overgrote meerderheid daarvan is afkomstig uit Polen.

*Eindrapport van tijdelijke Kamercommissie Lessen uit recente Arbeidsmigratie (LURA), 2012; Rapport inventarisatie onderzoek arbeidsmigranten vijf Kempengemeenten 2009; Feiten & cijfers Metaal Flex Nederland.

Waar werken zij?

De arbeidsmigranten worden vooral ingehuurd via arbeidsbemiddelingsbureaus of zijn in loondienst. Het verschijnsel dat de Polen als zelfstandige aan het werk gaan, komt veel meer voor in het westen van het land dan hier, en dan vooral in de bouw.

In de Kempen vormt de industrie de belangrijkste branche waarin de mensen werken. De arbeidskrachten werken ook in de logistieke sector, de landbouw, de bouw en bij handelsbedrijven.

Hoe is de huisvesting in Zuidoost-Brabant?

Er zijn goede en slechte voorbeelden. Het Flex Logies Gebouw valt in de eerste categorie, zie pagina voorbeeld voor de regio. De minister betitelt de situatie in het SRE-gebied in het algemeen als ‘zorgelijk’ omdat er geen afspraken zijn gemaakt over een gezamenlijke aanpak.

Hoeveel arbeidsmigranten zijn er in Nederland?

Het laatste rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken dateert van januari 2013 en gaat uit van 340.000 mensen in 2010. De verwachting is dat de komende tientallen jaren hun aantal zal groeien. De meeste mensen zijn afkomstig uit Polen, Roemenië en Bulgarije.

Hoe zijn zij gehuisvest?

Velen van hen hebben geen fatsoenlijke huisvesting. Voormalig VROM-inspecteur Eric Beerens zei tijdens het symposium in Eersel dat ongeveer in een kwart van de gevallen ‘wantoestanden’ heersen.